Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

 

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av föreningen Sverige Turism 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

 

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Jonas och Lilian Schimmele, där Du bokar Din stuga eller lägenhet.

 

Som uthyrare är Vi skyldiga att se till att:

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 7 dagar före avtalad ankomstdag.

Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.

Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbsidorna.

 

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran, dock senast 10 dagar efter bokning.

Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande omgående.

 

När ska jag betala?

Om du bokat tidigare än 21 dagar i förväg är anmälningsavgiften 10% av hyran – dock minst 600 kr.Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senats 14 dagar före avtalad ankomstdag.

Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst, skall betalning ske omgående.

Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioden förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 14 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än anmälningsavgiften.

Om du avbokar 14 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

 

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du har betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att hyran sänks.

Om du har klagomål skall Du framföra dem till värden snarast, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående till värden så att de får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomt, än vad du uppgav vid bokningen. Övriga personer kan nekas tillträde.

 

Krig, naturkatastrofer, strejker m. m.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.